PARKKAARTEN

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(JAAR)PARKKAARTEN EN BAANHUUR

 

PARKKAARTEN

Parkkaarten zijn één dag geldig en alleen verkrijgbaar voor personen die buiten Overasselt en Nederasselt wonen.

Deze kaarten zijn te koop bij de bestuursleden en het volgende verkooppunt:

Lucy van Langen, drogisterij e.d       Hoogstraat 16                        Overasselt  (6221234)

Prijs parkkaarten € 5,00 voor senioren en € 3,50 voor junioren.

 

JAARPARKKAART
Leden van LTVO die frequent met een niet-lid op een parkkaart tennissen kunnen een jaarparkkaart aanschaffen.

 

Wanneer kun je een jaarparkkaart aanschaffen?
1. Het niet-lid wordt uitgenodigd door en speelt met een lid van LTVO
2. Het niet-lid woont niet in Overasselt of Nederasselt
3. Het niet-lid is lid van een andere tennisvereniging en beschikt over een geldige KNLTB-pas

Duur van de jaarparkkaart

De jaarparkkaart is voor de duur van een kalenderjaar of is geldig vanaf datum aanschaf tot einde kalenderjaar. Verlenging kan telkens met een jaar en dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden.


Gebruik van de jaarparkkaart

De jaarparkkaart geeft het niet-lid recht om gebruik te maken van de tennisaccommodatie van LTVO tegelijk met het lid door wie hij/zij is geïntroduceerd. Er kan onbeperkt worden gespeeld. Het niet-lid kan niet deelnemen aan activiteiten die voor leden van LTVO worden georganiseerd, zoals rackettoss, gezelligheidstoernooien en clubkampioenschappen.

Wanneer het niet-lid tennist moet hij/zij met de jaarparkkaart en zijn/haar KNLTB-pas gelijktijdig met het LTVO-lid afhangen. 

 

Aanvraag jaarparkkaart
De aanvraag wordt ingediend door het lid van LTVO door middel van een ingevuld
jaarparkkaart aanvraagformulier met een kopie van een geldige KNLTB-pas in te dienen bij de ledenadministratie.
Na check op juistheid verstrekt ledenadministratie een jaarparkkaart op naam.

Prijs jaarparkkaart €75,-- per kalenderjaar.
De betaling geschiedt bij voorkeur per incasso bij het LTVO-lid.
Bij misbruik kan de jaarparkkaart worden ingetrokken.
Dit is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur.

Het bestuur kan een maximum stellen aan het aantal per jaar uit te geven jaarparkkaarten.

 

BAANHUUR

Niet-leden kunnen één of meerdere banen huren, voor 12,50 per uur per baan.

Dit moet in overleg met Willeke Coerwinkel gebeuren (tel. 024-6222430)

Ook leden kunnen een baan huren, voor € 10,00 per uur per baan, om bijvoorbeeld te spelen met familie of bekenden die geen lid zijn van LTVO. Ook voor hen geldt dat overleg met Willeke Coerwinkel nodig is.

Het verschuldigde bedrag dient vooraf overgemaakt te worden naar de

bankrekening NL33RABO 0141307412 van LTVO onder vermelding van ‘baanhuur’.INTRODUCTIEKAARTEN

 

Deze kaarten zijn gratis te verkrijgen bij de bestuursleden en zijn bestemd voor “niet-leden” uit Overasselt
en Nederasselt op uitnodiging van een LTVO-lid. Iedereen mag 3 keer uitgenodigd worden door een lid

en ieder lid mag maximaal 3 personen per jaar introduceren.

 Copyright ©: Lawn Tennis Vereniging Overasselt. Alle Rechten Voorbehouden.